Grupp med Polysulphate mineralgödsel

Möt gruppen Polysulphate mineralgödsel

Vi har utformat produktgruppen Polysulphate® för att hjälpa fler lantbrukare att uppnå en balanserad tillförsel av växtnäring, oavsett vilka grödor de odlar, oavsett jordart och var i världen de finns.

Tillsammans med stöd av ICL:s tekniska support och rådgivning tillhandahåller vårt mineralgödselutbud populära, praktiska och effektiva alternativ till konventionella gödslingsplaner.

Vi har kombinerat vår djupa kunskap om olika grödors behov med förståelse om praktiskt jordbruk, för att på så sätt utveckla mineralgödsel som är lätt att använda, har långtidseffekt, under hela tillväxtperiden, så att det oftast endast krävs en giva.

Välj bland våra mineralgödseltyper för att hitta exakt den näring som dina grödor behöver. 


Polysulphate mineralgödsel

Polysulphate® är grunden för våra mineralgödselprodukter. Den är naturlig och innehåller ett flertal olika näringsämnen och den utvinns och bearbetas i Storbritannien, uteslutande av ICL. Produkten innehåller fyra växtnäringsämnen: svavel (S), kalium (K), magnesium (Mg) och kalcium (Ca). De bidrar alla till en optimal tillväxt för grödan. De kan användas på egen hand och finns även i kombinationer med andra näringsämnen, bland våra produkter.

Mer om Polysulphate

Polysulphate Premium

Polysulphate Premium utvinns av polyhalit, ett naturligt förekommande mineral, som innehåller näringsämnen som är väsentliga för en god växtlighet.

Den viktigaste skillnaden mellan Polysulphate Premium och de andra medlemmarna i Polysulphate familjen är det yttre. Polysulphate Premium är ett likformigt runt korn. Tack vare den släta och robusta formen har den utmärkta egenskaper som gör det lätt att strö ut.

Mer om Polysulfat Premium

ICL PotashpluS

ICL PotashpluS is a new granular fertilizer formulated using a combination of potash and PolysulphateICL PotashpluS® är ett nytt granulat bland våra produkter. Det är en formulering där man kombinerar kaliumkarbonat (MOP, KCl) och polysulfat. PotashpluS är huvudsakligen en mineralgödsel med kaliumkarbonat och sulfat, men den innehåller även andra viktiga näringsämnen som magnesium (Mg) och kalcium (Ca). Produkten tillhandahåller även grödans behov av kalium (K) och svavel (S) i en giva, tack vare tillgänglighet under hela tillväxtperioden.

Mer om ICL PotashpluS

ICL PKpluS

ICL PKpluS® är en helt ny generation av granulerad PK (fosfor och kalium) gödsel som innehåller polysulfat. Denna mineralgödsel består av balanserade formuleringar av P- och K-näringsämnen utan kväve (N), men med ett brett spektrum av sekundära element, såsom svavel (S), magnesium (Mg) och kalcium (Ca). ICL PKpluS är tillgängligt i många olika varianter och tar näringstillförsel för grödorna till en helt ny nivå.

Mer om ICL PKpluS