ICL PKpluS<sup>&reg;</sup>


Please contact me!

Let us get in touch with you if you have any questions about Polysulphate. We will get back to you as soon as we can.

ICL PKpluS

ICL PKpluS® är en ny generation av PK (fosfor och kalium) mineralgödsel i granulatform som innehåller Polysulphate. Denna mineralgödsel är en balanserad blandning av P- och K-näringsämnen utan kväve (N) men med ett brett spektrum av sekundära element, såsom svavel (S), magnesium (Mg) och kalcium (Ca).
Vi har utvecklat ICL PKpluS-produkterna som svar på den ökande efterfrågan på Mg och Ca och ökad medvetenhet om betydelsen av S. Dessa produkter i vår familj med mineralgödsel ger jordbrukarna möjlighet att använda nya strategier för att uppnå en balanserad gödsling.

En betydande del av K-halten är i sulfatform (SO4) (20–35 %), vilket möjliggör flexibel användning i många grödor genom minskad kloridtillförsel.

ICL PKpluS tillverkas på ICL-anläggningar i Amsterdam, Nederländerna och i Ludwigshafen, Tyskland.

De viktigaste fördelarna med ICL PKpluS är följande:

  • finns i en mängd olika formuleringar
  • innehåller P och K, tillsammans med S, Mg och Ca i en enda produkt
  • tillåter att P och K kan separeras från produkter med N, så att N kan appliceras efter groning vid rätt tidpunkt för grödan, i rätt form och under rätt väderförhållanden, för att undvika överdosering av N eller läckage. Använd ICL PKpluS mineralgödsel för högre användningseffekt av N utan läckage och onödiga kostnader för jordbruksföretagen eller miljön
  • appliceras före sådd för att ge en grundläggande, balanserad näringstillförsel under grödans hela tillväxtcykel. Dessutom levererar PK-mineralgödseln tillräcklig näring för kvävefixering av baljväxter (sojabönor, ärtor, lusern osv.) där ingen kvävetillförsel behövs
  • skapar en stabil och balanserad nivå av näringsämnen i jorden. Den ideala lösningen är när halm eller andra grödrester tas bort eller när användning av N är begränsad på grund av bestämmelser i nitratkänsliga zoner
  • sekundära näringsämnen (S, Ca och Mg) som finns i ICL PKpluS minskar risken för brister av dessa viktiga näringsämnen i jorden och hjälper till att säkerställa högre avkastning och kvalitet


ICL PKpluS gruppen av mineralgödsel finns i olika blandningar:

  1. Hög P: För bästa etablering av grödor och/eller för användning i jordar med lågt P-innehåll;
  2. Balanserad P och K: För balanserad och effektiv tillförsel och/eller för användning i jordar med lågt P- och K-innehåll;
  3. Hög K: För extra kvalitet av grödor och/eller för användning i jordar med lågt K-innehåll.


Rekommenderade givor baseras på kraven för grödan och det platsspecifika innehållet i jorden.

 

* Skräddarsydd ICL PKpluS-mineralgödsel med ytterligare mikronäringsämnen finns tillgängliga på begäran.