Ny mineralgödsel med mycket sulfat


Polysulphate är ny mineralgödsel med mycket sulfat som finns tillgänglig i sitt naturliga tillstånd och bryts i Storbritannien.

En unik fördel är det naturliga innehållet av ytterligare makronäringsämnen. Polysulphate® kommer från stenskiktet med polyhalit, mer än 1 000 meter under Nordsjön utanför North Yorkshire-kusten i Storbritannien. Det avsattes för 260 miljoner år sedan och ligger 150 till 170 meter under skiktet med kaliumkarbonat, i gruvan Cleveland Potash Boulby.

Den viktigaste polyhaliteådran nåddes i september 2010, vilket gjorde att vi då kunde föra upp de första proverna till ytan. Det uppskattas att det finns en miljard ton tillgängligt från denna källa. 

Polysulphate (handelsnamnet för denna mineralgödsel som innehåller polyhalit) är tillgänglig både som granulat och i pulverform. Produkten med granulat i storleken 2–4 mm har utmärkta spridningsegenskaper och är idealisk att komplettera med rent kväve.

Polysulfat innehåller

  • 19,2 % S som sulfat
  • 12 % K som kaliumsulfat
  • 3,6 % Mg som magnesiumsulfat
  • 12 % Ca som kalciumsulfat 

Fördelar med kalium, magnesium och kalcium

Som tillägg till sulfat, har polysulfat ytterligare fördelar genom värdefulla nivåer av kalium (K2O), magnesium (MgO) och kalcium (CaO).

I en giva ges kalium tillsammans med magnesium, svavel och växttillgängligt kalcium. Polysulfat är en idealisk mineralgödsel med kalium för jordbruksgrödor eftersom förutom kalium behöver grödan även kalcium och magnesium. För svavelkrävande grödor som kål och raps täcker Polysulphate deras behov.

På vallar med klöver ger Polysulphate goda resultat i torrsubstans, socker- och proteininnehåll tack vare kalcium och svavel. Kalcium behövs för rotknölarna och svavel för kvävefixeringen.

Polysulphate är särskilt lämpligt för grödor som föredrar låga nivåer av klorid i jorden.

Polysulphate är godkänt för ekologisk odling.