Naturlig, hållbar, pålitlig, organisk mineralgödsel


Naturlig, hållbar, pålitlig, organisk mineralgödsel

Finns tillgänglig i sin naturliga form, polyhalit (marknadsförs som Polysulphate® mineralgödsel) och utvinns i Storbritannien och har ett lågt koldioxidavtryck. Det ger pålitliga höga värden med en låg miljöpåverkan.

Till skillnad från blandad eller sammansatt mineralgödsel är polysulfat tillgängligt i sitt naturliga tillstånd. Det bryts, krossas, siktas och fylls på säck utan att involvera någon kemisk separering eller andra industriella processer.

Det är därför en idealisk naturlig källa för alla grödor, speciellt kålväxter, spannmål, baljväxter, grönsaker, klöverrika vallar och grödor till ensilage.

Den låga halten av klorid i gödseln gör den idealisk för användning i kloridkänsliga grödor.

Den naturliga processen med vilken Polysulphate produceras gör det till en mineralgödsel med ett lågt koldioxidavtryck. Detta hjälper odlare att uppnå koldioxidmål som krävs av uppköpare och vissa livsmedelstillverkare.

Det finns uppskattningsvis en miljard ton tillgängligt som bryts i Storbritannien. När den globala efterfrågan på mineralgödsel med sulfat ökar, ger detta jordbrukare i hela Europa och världen en pålitlig källa snarare än en biprodukt.

Polysulphate

 • Polysulphate Standard, och Polysulphate Granular ingår i den svenska insatslistan för användning på KRAV-certifierade gårdar, samt användning på andra certifierade ekologiska gårdar i Sverige.
 • Licenserat av Soil Association i Storbritannien som en godkänd mineralgödsel med svavel för användning i ekologisk odling
 • Registrerad i listan över produktionsanläggningar för ekologiskt jordbruk i Tyskland
  (Research Institute of Organic Agriculture)
 • Produkt som listas i det italienska registret för BIO-mineralgödsel under D. Lgs. 75/2010
 • Polysulphate Standard Grade är OMRI listat för ekologisk odling i USA
 • Polysulphate Standard Grade är listad på produktlistan OMRI Canada
 • Produkter överensstämmer med förordning (EG) 889/2008 om ekologisk produktion
 • Polysulfat har listats på http://ap.ecocert.com/intrants i den internationella förteckningen över insatsvaror som är tillåtna för ekologiskt jordbruk enligt EC 834/2007, NOP och JAS-förordningen
 • Polysulfat är registrerat i den nederländska insatslistan för ekologiskt jordbruk
 • Standard och granulärt Polysulphate är godkänt för användning i ekologiskt jordbruk av växtskydds- och inspektionsservice (PPIS) från ministeriet för jordbruk och landsbygdens utveckling, Israel
 • Polysulphate är godkänt och listat av InfoXgen som jordbruksanvändning på grundval av EU:s ekologiska förordning (Österrike)
 • Polysulphate bekräftas av Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. för användning i ekologiskt jordbruk i enlighet med rådets förordning (EG) nr 834/2007 och kommissionens förordning (EG) nr 889/2008
 • Polysulphate Standard och Polysulphate Granular är tillåtna insatsvaror för ekologiskt jordbruk enligt japansk förordning JAS (Japanese Agriculture Standard), Japan
 • Polysulphate finns på listan över gödselmedel klassificerade för användning i ekologiskt jordbruk i Polen
 • Polysulphate är godkänt som insatsvara för ekologisk odling i Brasilien.
 • Polysulphate ingår i den schweiziska nationella insatslistan för ekologiskt jordbruk.
 • Polysulphate är i enlighet med Control Union Certifications Standards on Organic Inputs (baserat på EEC 834/2007, EEC 889/2008 och NOP-standarder).
 • Polysulphate Standard är listad i Fertilizers Register i Tjeckien under nummer E667 med lämplighet att användas som insatsvara för ekologiskt jordbruk.
 • Polysulphate Granular är listat i Fertilizers Register i Tjeckien under nummer E668 med lämplighet att användas som insatsvara för ekologiskt jordbruk.

Polysulphate is approved for organic use in a number of countries around the world