ICL PotashpluS<sup>&reg;</sup>


Please contact me!

Let us get in touch with you if you have any questions about Polysulphate. We will get back to you as soon as we can.

 

 

ICL PotashpluS

ICL PotashpluS is a new granular fertilizer formulated using a combination of potash and PolysulphateICL PotashpluS® är en ny granulatmineralgödsel som produceras av Cleveland Potash i Storbritannien, exklusivt av ICL. Det blandas som en kombination av kaliumkarbonat (MOP, KCl) och polysulfat.

PotashpluS är huvudsakligen en mineralgödsel med kaliumkarbonat och sulfat men innehåller också viktigt magnesium (Mg) och kalcium (Ca) samt tillhandahåller grödornas behov av kalium (K) och svavel (S) i en enda giva.

Formeln är 30,7 % K, 9,2 % S, 1,8 % Mg och 5,7 % Ca. Dessutom innehåller PotashpluS bor. S, Mg och Ca i PotashpluS är formen 100 % sulfat (SO4).

De viktigaste fördelarna med PotashpluS är:

  • multinäringsämnen som tillhandahåller K, och även S (för protein- och oljebildning), Mg (för hög fotosyntespotential) och Ca (för starka, högkvalitativa grödor) i samma giva
  • polysulfatkomponenten betyder lägre kloridinnehåll i PotashpluS jämfört med MOP
  • högt S-innehåll av PotashpluS säkerställer en sund tillväxt hos alla grödor, men i synnerhet hos raps, vete, baljväxter och vallar − som alla bör gödslas med S
  • Tillsatsen av Polysulphate-teknik garanterar en kontinuerlig tillförsel av S under hela grödans tillväxtperiod och minskar risken för S-urlakning i sandjord, särskilt under höga nederbördsnivåer
  • levererar växttillgängligt Ca för att stödja grödorna och kvaliteten