Polysulphate Premium


Fordele ved Polysulphate Premium

Kan anvendes direkte som blandingsråstof

Ideelt til alle afgrøder og jordtyper

Fuldt opløselige og plantetilgængelige næringsstoffer

Det lave chlorindhold gør det ideelt til chlorfølsomme afgrøder

Lavt CO2-fodaftryk – hjælper producenterne med at nå deres CO2-mål

Giver afgrøder med højere udbytte og større vitalitet

 

Hvad består Polysulphate Premium af?

Polysulphate Premium fremstilles af polyhalit – et naturligt forekommende mineral, der indeholder næringsstoffer, som er essentielle for en god plantevækst: K2Ca2Mg(SO4)4 • 2H2O

18,2% S opfylder afgrødernes svovlbehov og fremmer virkningen af andre næringsstoffer (f.eks. N og P)

10,7% K er ligesom kaliumsulfat meget vigtigt for afgrødesundheden

3,4% Mg er ligesom magnesiumsulfat essentielt for fotosyntese

11,8% Ca er ligesom calciumsulfat afgørende for celledeling og faste cellevægge

Polysulphate Premium er et naturligt gødningsstof med fremragende strøegenskaber, som er nemt at blande og fås overalt i verden.

Tiden er moden til at anvende Polysulphate Premium

  • Rundt og ensartet gødningsstof af naturlig oprindelse med 4 næringsstoffer
  • Glat overflade, som beskytter mod slitage, fugt og beskadigelse
  • Rund form, som sikrer uhindret gennemstrømning
  • Ensartet spredning ved strøning
  • Nemt at blande med andre gødningsstoffer
  • Ser attraktiv ud i blandinger med andre granulerede gødningsstoffer

Testimonials

“Polysulphate Premium sørger for, at mine afgrøder klarer sig flot, lige fra den tidlige udvikling og frem til høsten”