ICL PotashpluS<sup>&reg;</sup>

Please contact me!

Let us get in touch with you if you have any questions about Polysulphate. We will get back to you as soon as we can.

 

 

ICL PotashpluS

ICL PotashpluS is a new granular fertilizer formulated using a combination of potash and PolysulphateICL PotashpluS® er en ny granuleret gødning produceret på Cleveland Potash i Storbritannien, udelukkende af ICL.  Det formuleres ved hjælp af en kombination af kaliumsulfat (MOP, KCl) og Polysulphate.

Mens det primært er en kalium- og svovlgødning, indeholder PotashpluS også essentielt magnesium (Mg) og calcium (Ca) og dækker alle kalium- (K) og svovl- (S) afgrødebehov i en enkelt tildeling.

Formlen er 30,7% K, 9,2% S, 1,8% Mg og 5,7% Ca. Derudover indeholder PotashpluS bor. S, Mg og Ca i PotashpluS er i 100% sulfatform (SO4).

De vigtigste fordele ved PotashpluS inkluderer:

  • multinæringsstof, der leverer K, men også S (til protein- og oliedannelse), Mg (for højt fotosyntesepotentiale) og Ca (til stærke afgrøder af høj kvalitet) alt sammen i samme tilførsel.
  • Polysulphate-komponenten betyder lavere kloridindhold i PotashpluS sammenlignet med kaliumklorid
  • Det høje S-indhold i PotashpluS sikrer en sund vækst af alle afgrøder og især raps, hvede, bælgfrugter og græsarealer - alt dette bør gødes med S
  • tilføjelsen af Polysulphate-teknologien sikrer en kontinuerlig forsyning af S gennem afgrødecyklussen og reducerer risikoen for, at S udvaskes i sandjord, især under høje niveauer af nedbør
  • giver Ca der er tilgængelig for planter til understøttelse af afgrødeydelse og kvalitet