Naturlig, bæredygtig, pålidelig og økologisk gødning

 


Høj værdi, lav miljøpåvirkning

Fås i sin naturlige form, polyhalit (markedsført som Polysulphate ™-gødning) udvundet i Storbritannien og med et lavt CO2-aftryk. Det leverer pålidelig høj værdi for lav miljøpåvirkning.

I modsætning til blandet eller granuleret gødning er Polysulphate tilgængelig i sin naturlige form.  Det er udvundet, knust, siet og pakket, uden nogen kemisk adskillelse eller andre industrielle processer.

Det er derfor en ideel naturlig kilde til alle afgrøder, især kål, korn, bælgfrugter, grøntsager, kløverrige afgræsningsmarker og slætmarker.

Det lave indhold af næringsstoffet klorid gør det ideelt til brug på kloridfølsomme afgrøder.

Den naturlige proces, hvorved Polysulphat produceres, gør det til en gødning med et lavt CO2-aftryk. Dette hjælper producenterne med at nå de mål for CO2-udledning, der kræves af detailhandlere og nogle fødevareproducenter.

Der er anslået en milliard ton til rådighed, til udvindelse i Storbritannien. Når den globale efterspørgsel efter svovlgødning stiger, giver dette landmænd i hele Europa og verden en pålidelig kilde snarere end et biprodukt.

Polysulphate

 • Licenseret som svovlgødning godkendt til økologisk brug af Soil Association i Storbritannien.
 • Registreret på listen over produktionsfaciliteter til økologisk landbrug i Tyskland.
 • Produktet er opført i det italienske register for BIO-gødning, jf. D. Lgs 75/2010.
 • Polysulphate standardkvalitet er opført i OMRI til økologisk brug i USA.
 • Polysulphate standardkvalitet er angivet på OMRI Canada Products List.
 • Produkterne er i overensstemmelse med forordning (EF) 889/2008 om økologisk produktion.
 • Polysulphate er opført på: http://ap.ecocert.com/intrants den internationale liste over input, der er tilladt til økologisk landbrug i henhold til EC 834/2007, NOP og JAS-forordningen.
 • Polysulphate er registreret på den hollandske inputliste for økologisk landbrug.
 • Standard og granulært Polysulphate er godkendt til brug i økologisk landbrug af plantebeskyttelses- og inspektionsservices (PPIS) fra Ministeriet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, Israel.
 • Polysulphate er godkendt og listet af InfoXgen som input på bedriften på grundlag af EU's økologiske forordning (Østrig).
 • Polysulphate er bekræftet af Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. til anvendelse i økologisk landbrug i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr.. 834/2007 og Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008.
 • Polysulphate and Polysulphate Granular are allowed inputs for organic farming under Japanese Regulation JAS (Japanese Agriculture Standard), Japan.
 • Polysulphate is on the list of fertilizers classified for use in organic farming in Poland.
 • Polysulphate is approved as an input for organic farming in Brazil.
 • Polysulphate is included in the Swiss national input list for organic farming.
 • Polysulphate is in accordance with Control Union Certifications Standards on Organic Inputs (based on EEC 834/2007, EEC 889/2008 and NOP standards).
 • Polysulphate Standard is listed in the Fertilisers Register in the Czech Republic under number E667 with suitability for use as an input for organic farming.
 • Polysulphate Granular is listed in the Fertilisers Register in the Czech Republic under number E668 with suitability for use as an input for organic farming.

Polysulphate is approved for organic use in a number of countries around the world