En ny gødning med højt indhold af svovl

 


Polysulphate er en ny type gødning med højt indhold af svovl, der er tilgængelig i sin naturlige tilstand og udvindes i Storbritannien.

En unik fordel er dets ekstra naturlige indhold af andre makronæringsstoffer. Polysulphate®-gødning kommer fra polyhalitlaget af sten, over 1000 m under Nordsøen ud for North Yorkshire-kysten i Storbritannien. Det er aflejret for 260 millioner år siden og ligger 150-170 m under kaliumkarbonatlaget ved Boulby kaliumkarbonatminen i Cleveland.

Vi nåede ned til det primære lag af polyhalite i september 2010, og kunne bringe de første prøver op til overfladen. Det anslås at der er 1 milliard ton tilgængeligt fra denne ene kilde.

Polysulphate (det kommercielle navn for denne polyhalitegødning) findes både som et granulat- og pulverprodukt. Det granulære produkt på 2-4 mm har fremragende spredningsegenskaber og er en ideel gødning til anvendelse sammen med ren kvælstof.

Polyhalite - stratigrafi for Boulby-minen

Polysulphate indholder

  • 19,2% S som sulfat
  • 12% K som kaliumsulfat
  • 3,6% mg som magnesiumsulfat
  • 12% Ca som calciumsulfat

Fordele ved kalium, magnesium og calcium

Ud over svovl har Polysulphate den ekstra bonus af værdifulde niveauer af kalium (K), magnesium (Mg) og calcium (Ca).

Ved én tilførsel gives kalium såvel som magnesium, svovl og plantetilgængeligt calcium. Polysulphate er en ideel kaliumgødning til landbrugsafgrøder, fordi afgrøderne udover kalium også tilføres calcium og magnesium. Polysulphate dækker behovet hos svovlkrævende afgrøder som kål og raps.

Til kløvergræs giver Polysulphate gode resultater i tørstof, sukker og proteinindhold på grund af indholdet af calcium og svovl. Calcium er nødvendigt til noduler og svovl til kvælstoffiksering.

Polysulphate er især egnet til afgrøder, der trives bedst med lave niveauer af klorid i jorden.

Polysulphate er godkendt til økologisk anvendelse.