Ideálna volba síranového hnojiva pre poľnohospodárov

 


Všestranný Polysulphate

Hnojivo Polysulphate® ponúka rad kľúčových výhod, ktoré z neho robí ideálne síranové hnojivo pre všetkých poľnohospodárov. Umožňuje plne využiť potenciál u celého radu rastlín

Polysulphate je:

 • okamžite dostupný - ihneď k použitiu v už rozpustnej síranovej podobe
 • nová granulovaná forma síry, ktorá ponúka možnosť flexibilne upravovať spôsoby aplikácie
 • koncentrovaný, bez vysokých nárokov na skladovanie, ľahko aplikovateľný
 • navyše dodá aj draslík, horčík a vápnik
 • vhodný pre citlivé rastliny vďaka nízkemu obsahu chloridov
 • neškodný pre životné prostredie, pretože sa používa vo svojej prírodnej forme - nijako sa ďalej nespracováva, nevznikajú odpady, neokysľuje prostredie
 • hnojivo, ktoré sa ťaží vo Veľkej Británii a dodáva na trh s minimálnou uhlíkovou stopou.

Odporúčania pre poľné plodiny

Polysulphate možné aplikovať v jedinej dávke na začiatku jarného rastu. Cieľom je doplniť zásoby síry tak, aby zodpovedali dávkam dusíka.

Ak sa dávky dusíka líšia, napríklad v systémoch presného poľnohospodárstva, možno výživu hnojivom Polysulphate nezávisle upravovať tak, aby čo najlepšie zodpovedala celkovému dávkovaniu dusíka.

Obilniny a olejniny

 • aplikujte ako jednodruhové hnojivo na začiatku jarného rastu
 • živiny sú okamžite dostupné, a preto ich rastlina prijme spoločne s dusíkom v priebehu jarného rastu
 • aplikácie u repky optimalizuje výnos a podporí syntézu proteínov a tukov
 • aplikácie u pekárske pšenice zlepší výnos a zaistí vyšší obsah proteínov v zrne
 • aplikácie u sladového jačmeňa optimalizuje výnos i kvalitu

Hrach

 • aplikujte pred sejbou alebo krátko po vyklíčení
 • hnojivo bez obsahu N dodá rastlinám okamžite dostupnú síru
 • rastlina ho využije v raných fázach v procese biologickej fixácie dusíka, ktorý prebieha v koreňových hľúzkach a rovnako pre syntézu proteínov v rastline.

Kapustová poľná zelenina

 • rastliny z čeľade kapustovitých reagujú obzvlášť dobre
 • aplikujte ako základné hnojivo najmä na rizikových ľahkých pôdach

Odporúčania pre chovateľov dobytka

Aplikáciu hnoja a močovky nemožno považovať za spoľahlivý zdroj okamžite dostupných síranov. Vhodnejšie je s nimi počítať pre udržanie zásob síry v pôde (pozri Síra z hnoja a močovky).

Hnojivo Polysulphate by sa preto malo aplikovať v súlade s dávkovaním dusíka, pretože správny pomer N: S je u krmovín kľúčom k dosiahnutiu optimálneho rastu v priebehu celej sezóny.

Trvalé trávne porasty

 • aplikujte po každom kosení siláže ako doplnok výživy dusíkom a pre zachovanie pomeru N: S
 • na ľahších pôdach môže byť tiež potrebná aplikácia na začiatku jari.

Pastviny

 • u rotačných pastierskych systémov aplikujte po odsunutí hovädzieho dobytku
 • u kontinuálnej pastvy a najmä na ľahších pôdach aplikujte na začiatku jari.

Trávy a ďatelinoviny

 • poskytuje vynikajúci zdroj síry pre neskôr rastúce ďateliny
 • aplikujte až v priebehu jarného rastu - skoršie mätonohy využijú zásob síry v pôde.