Spolehlivé prírodné hnojivo pre organickú produkciu

 


Vysoko hodnotné s malým vplyvom na životné prostredie

Polyhalit, ktorý sa na trh dodáva ako hnojivo Polysulphate® sa ťaží vo Veľkej Británii a vďaka svojej prírodnej forme zanecháva len nízku uhlíkovú stopu. Predstavuje vysoký prínos s minimálnym dopadom na životné prostredie. 

Na rozdiel od zmesových či viaczložkových hnojív sa Polysulphate dodáva vo svojej prírodnej podobe. Vyťaží sa, rozdrví, skontroluje a navreckuje. Výroba nezahŕňa žiadnu chemickú separáciu či iné priemyselné procesy.

Preto je ideálnym prírodným zdrojom živín pre všetky plodiny, najmä pre kapustovité, obilniny, strukoviny, poľnú zeleninu, trávne porasty s podielom ďatelinovín a krmoviny na siláž. 

Vďaka nízkemu obsahu chloridov je tiež vhodné pre plodiny, ktoré sú na obsah chloridov citlivé.

Polysulphate sa vyrába úplne prirodzeným postupom, a preto sa jedná o hnojivo s veľmi nízkou uhlíkovou stopou. Pestovateľom tak umožňuje dosiahnuť uhlíkové hodnoty požadované predajcami aj niektorými výrobcami potravín.

Zásoby v hlbinnej bani vo Veľkej Británii sa odhadujú zhruba na miliardu ton. Vzhľadom na narastajúci globálny dopyt po síranových hnojivách predstavuje toto množstvo pre pestovateľov z Európy i zvyšku sveta skutočne spoľahlivú surovinovú základňu a nie len doplnkový zdroj suroviny.

Polysulphate

 • získal licenciu ako síranové hnojivo schválené pre organické použitie organizáciou Soil Association vo Veľkej Británii.
 • výskumný ústav FiBL ho zapísal na zozname schválených produkčných prostriedkov pre ekologickú výrobu v Nemecku.
 • je zapísaný v Talianskom registri BIO hnojív pod značkou D. LGS . 75/2010.
 • štandardná aj granulovaná forma hnojiva Polysulphate je zapísaná na zozname prostriedkov pre organické použitie Omri v USA.
 • štandardná aj granulovaná forma hnojiva Polysulphate je zapísaná na zozname prostriedkov pre organické použitie Omri v Kanade.
 • produkty zodpovedajú Smernici (EC) 889/2008 pre organickú produkciu.
 • Polysulphate je uvedený na medzinárodnom zozname vstupov pre organické hospodárenie http://ap.ecocert.com/intrantsv zhode s EC 834/2007, a smernicami NOP a JAS.
 • Polysulphate je uvedený na Holandskom zozname prostriedkov pre organickú produkciu.
 • Štandardný aj granulovaný Polysulphate je schválený pre použitie v ekologickom poľnohospodárstve Ministerstvom poľnohospodárstva a rozvoja vidieku v Izraeli.
 • Polysulphate schválil InfoXgen a zaradil ho na zoznam vstupov pre poľnohospodárstvo na základe EÚ smernice pre ekologickú výrobu (Rakúsko).
 • Polysulphate schválil Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. na použitie pre ekologické poľnohospodárstvo podľa Nariadenia Rady (ES) č. 834/2007a Nariadenie Komisie (ES) č. 889/2008.
 • Polysulphate a Polysulphate granular sú povolené vstupy pre ekologické poľnohospodárstvo podľa japonskej smernice JAS (Japanese Agriculture Standard), Japansko.
 • Polysulphate je na zozname hnojív klasifikovaných na použitie pre ekologické poľnohospodárstvo v Poľsku.
 • Polysulphate je schválený ako vstup pre ekologické poľnohospodárstvo v Brazílii.
 • Polysulphate je zaradený na Švajčiarsky národný zoznam vstupov pre ekologické poľnohospodárstvo.

Polysulphate is approved for organic use in a number of countries around the world