Nové hnojivo bohaté na sírany

 


Polysulphate je nové hnojivo s vysokým obsahom síranov, ktoré sa dodáva na trh vo svojej prirodzenej podobe tak, ako sa ťaží z hlbinnej bane vo Veľkej Británii

Jeho jedinečnou vlastnosťou je prírodný prídavok ďalších makroživín. Hnojivo  Polysulphate® sa ťaží z vrstvy polyhalitu, viac ako 1000m hlboko pod zemských povrchom, pod hladinou Severného mora pri pobreží grófstva North Yorkshire vo Veľkej Británii. Vrstva polyhalitu sa tu vytvorila pred 260 miliónmi rokov a teraz sa v bani Boulby Mine nachádza o 150-170 m nižšie než vrstva potaše.

Do hlavnej sloji polyhalitu ťažba dosiahla v septembri 2010, kedy boli na povrch vyzdvihnuté prvé vzorky. Odhaduje sa, že v tomto nálezisku sa nachádza zhruba jedna miliarda ton minerálu.

Polysulphate (obchodný názov pre hnojivo na bázi polyhalitu) sa dodáva v podobe granúl i prášku. Granule o veľkosti 2-4mm sa výborne aplikujú rozhodením a predstavujú ideálny produkt k spoločnej aplikácii s dusíkatými hnojivami.

 

 

Polysulphate obsahuje

  • 48% SO3 vo forme síranov 
  • 14% K2O obsiahnutého v síranu draselnom
  • 6% MgO obsiahnutého v síranu horečnatom
  • 17% CaO obsiahnutého v síranu vápenatom

Výhody draslíka, horčíka a vápnika

Vedľa síranov má Polysulphate pridanú hodnotu v podobe cenného obsahu draslíka (K2O), horčíka (MgO) a vápnika (CaO).

Pravidelné hnojenie draslíkom sa považuje za nutnosť a odporúča sa na základe rozboru pôdy a množstva draslíka, ktoré odoberie príslušná plodina. Prieskumy však ukazujú, že jeho zásoby v pôde klesajú, najmä u orných pôd s indexom 0 alebo 1. V prípade obilnín sa väčšina draslíka zožne v podobe slamy. Ak je predaj slamy obchodne zaujímavý, je dôležité zvýšiť dávky draslíka tak, aby sa straty kompenzovali. Draslík v podobe hnojiva Polysulphate vhodne dopĺňa bežné aplikácie výživy.

Horčík sa často dodáva len komerčne zaujímavým plodinám a zelenine. Táto makroživina je u zelených rastlín súčasťou molekuly chlorofylu a je nevyhnutná pre fotosyntézu. Zberom všetkých plodín sa jej odoberá značné množstvo. Aplikácia hnojiva Polysulphate preto zaisťuje užitočnú dávku tejto živiny, na ktorú sa často zabúda.

Štvrtou zložkou je vápnik, čo vlastne znamená, že hnojivo Polysulphate neobsahuje nič, čo by zároveň nebolo živinou. Vápnik je v rastlinách zodpovedný za riadne delenie buniek a posilnenie bunkových stien. Polysulphate napomáha udržiavať nevyhnutné zásoby vápnika v pôde.

Hnojivo Polysulphate je najmä vhodné pre plodiny, ktoré preferujú nízky obsah chloridov v pôde, ako je tabak, vinič a ďalšie ovocie a aj v prípadoch, kedy je požiadavka na vyšší obsah sušiny, napríklad u zemiakov.