Základné hnojivo pre polné plodiny a krmoviny

 


Potreba hnojív s obsahom síry

Hoci sa dnes síra u poľných plodín a krmovín považuje za súčasť základnej výživy, u väčšiny obrábanej pôdy nepatrí výživa sírany medzi rutinné operácie.

Nedostatok síry je dnes široko rozšírený. Vo Veľkej Británii napríklad porasty ozimnej pšenice reagujú na aplikáciu síranov v niektorých prípadoch až 30% nárastom výnosov, v priemere sa výnos zvýši o 6% . U kapustovitých je rast výnosu ešte evidentnejší. Pokusy ukazujú, že ozimná repka môže reagovať zvýšením výnosu až o 80%. 

 

POLNÍ PORAST (%) NIEKTORÝCH PLODÍN VO VEĽKEJ BRITÁNII, KDE SA APLIKOVALA SÍRA 


Napriek tomu nie je hnojenie sírou bežné. Pravidelne sa aplikuje len na 42% porastov obilnín. U repky, aj napriek preukázaným benefitom, sa dodáva dostatočné množstvo síry iba na 65% plôch. Aj keď by síra bola prospešná pre takmer všetky plodiny, je možné, že aplikáciu obmedzuje nedostatok cenovo výhodných a ľahko aplikovateľných síranových hnojív.

Nikdy v minulosti nepotrebovali poľné plodiny a krmoviny pestované v priemyselných krajinách aplikácie síry. Spaľovanie uhlia vždy spoľahlivo zabezpečilo dostatok síry spadom z atmosféry.

Vďaka obmedzeniam sú dnešné emisie síry iba zlomkom toho, čo bývali. V dôsledku toho trpia rozsiahle poľnohospodárske plochy nedostatkom síry, najmä na ľahších pôdach a pri nižších zrážkach.

EMISE SÍRY (VO FORME SO2) V NIEKTORÝCH EURÓPSKYCH KRAJINÁCH
UNECE/EMEP, 2010
SULPHUR EMISSIONS (AS SO<sub>2</sub>) IN SOME W EUROPEAN COUNTRIES

Dusík (N) a síra (S) sú prvky potrebné pre stavbu rastlinných i živočíšnych proteínov. Pretože síra už nie je voľne dostupná v atmosfére, kedykoľvek sa aplikuje dusíkaté hnojivo, existuje pravdepodobnosť, že na zabezpečenie uspokojivého výnosu a kvality bude potrebné vyvážiť túto aplikáciu sírou.

Bôbovité, ako je hrach, fazuľa, lucerna či ďatelina, ktoré sa spoliehajú na prísun dusíka z atmosféry, sú teraz pripravené o tento zdroj síry, a preto takmer s istotou pozitívne reagujú na síranové hnojivá. 

Naša internetová stránka predstavuje síranové hnojivo Polysulphate™. Tento nový produkt sa vyrába z polyhalitu, minerálu, ktorý sa ťaží vo Veľkej Británii. Vďaka 48% obsahu SO predstavuje hnojivo Polysulphate nový, spoľahlivý a okamžite dostupný zdroj síry pre vaše rastliny.