Veda za hnojivom Polysulphate

Polysulphate vedecky

Polysulphate je účinné prírodné hnojivo , ktoré prináša spoľahlivý výkon a zároveň má nízky vplyv na životné prostredie. Účinok polyhalitu, teda hnojiva Polysulphate , na rastliny je často predmetom vedeckého výskumu. Vedci skúmajú vplyv tohto prírodného hnojiva na rôzne plodiny v rôznych častiach sveta.  

Náš prehľad výskumu o hnojive Polysulphate ponúka súhrn týchto vedeckých aktivít a ich výsledkov. Pokiaľ chcete tlačenú verziu celého prehľadu, napíšte nám a uveďte celé meno, emailovú a poštovú adresu.    


Vedecké štúdie

Kompendium výskumných projektov k tématu Polysulphate® 
Anglicky 
(Ak chcete tlačenú verziu kompendia, napíšte nám a uveďte celé meno, email a poštovnú adresu).

Evaluation of Polyhalite Fertilizer on the Yield and Quality of Orange Crop in Brazil
English

Enrichment of Compound NPK Fertilizer with Polyhalite Enhances Pepper (Capsicum annuum) Yield and Quality on Poor Yellow Soils in Southwest China
English

Polyhalite Effects on Corn and Bean Performance in Guanajuato, Mexico
English

Polyhalite Improves Physiochemical and Organoleptic Properties of Durian when Applied After Flowering and During Fruit Development
English

Effects of Combined Application of NPK Compound Fertilizer with Polyhalite Fertilizers on Peanut Yield, Nutrient Content and Partitioning in Henan Province, China
English

Evaluation of Polyhalite Fertilizer on the Yield and Quality of Orange Crop in Brazil
English

Enrichment of Compound NPK Fertilizer with Polyhalite Enhances Pepper (Capsicum annuum) Yield and Quality on Poor Yellow Soils in Southwest China
English

Polyhalite Effects on Corn and Bean Performance in Guanajuato, Mexico
English

Polyhalite Improves Physiochemical and Organoleptic Properties of Durian when Applied After Flowering and During Fruit Development
English

Effects of Combined Application of NPK Compound Fertilizer with Polyhalite Fertilizers on Peanut Yield, Nutrient Content and Partitioning in Henan Province, China
English

Magnesium: Management for the Nutritional Balance of Soybean
Anglicky | Portugalsky

Testovanie stálych programov výzivy pri pestovaní granátových jabĺk v Heyinu, provincia Henan, Čína
Anglicky

Agronomický účinok výživy kombináciou KCl a polyhalitu pri pestovaní čierneho korenia v strednej vysočine, Vietnam (2016-2018)
Anglicky

Testovanie polyhalitu ako nástroja pre riešenie nedostatkov výživy pri organickej produkcii kapusty
Anglicky

Význam draselných a síranových hnojív pri pestování sóje v Brazílii
Anglicky

Význam hnojív na báze polyhalitu pri pestování šalátu v bezsubstrátovej kultúre
Anglicky

Vplyv vymývánia na živiny pôvodom z polyhalitu použité pri výžive rastlín
Anglicky

Vplyv výživy polyhalitem na kvalitu šupky u zemiakových hľúz
Anglicky

Rozpustnosť granulovaného polyhalitu v laboratórnycj a polných podmienkach
Anglicky

Optimalizácia výživy ryže pomocou polyhalitu v Karawangu v Indonézii
Anglicky

Index zasolenia (SI) u polyhalitu
Anglicky

Avaliação de Fontes de Potássio e Enxofre para Adubação da Soja
Portugalsky

Vplyv rôzných typov draselných a síranových hnojív na výnos a kvalitu u kapusty
Anglicky

Polyhalit pri pestování obilovín a sóje v Argentine a Paraguayi
Anglicky

Vplyv výživy sekundárnými živinami u cukrovej kukurice
Čínsky

Vplyv výživy hnojivom Polysulphate u niekoľkých plodín na degradovaných pôdách v severnom Vietname (strany 65-70)
Anglicky | Vietnamsky

Vplyv polyhalitu na výnosy a kvalitu čierneho korenia (Piper nigrum L.) v oblasti strednej vysočiny ve Vietname
Anglicky

Vplyv rôznych draselných a sírových hnojív na výnos a kvalitu u cibule (Allium cepa L.)
Anglicky

Polyhalit v porovnání s KCl a sádrovcom pri výžive lucerny
Anglicky

Polyhalit - viacdruhové hnojivo, ktoré predchádza nedostatkom Ca a Mg pri pestování skleníkových paradajok zavlažovaných odsolenou vodou

Anglicky

Polyhalit ako viacdruhové hnojivo – draslík, horčík, vápník a síra
Anglicky

Zborník z XVII. medzinárodného kolokvia o výžive rastlín

  • "Účinnosť polyhalitu ako hnojiva dodávajúceho draslík, horčík, vápník a síru", strany 284-285.
  • "Miera vyplavovania u vybraných sirnatých hnojív; pochopenie kompetície síranov a selenanov", strany 288-289.
  • "Srovnanie polyhalitu a KCl pri výžive lucerny", strany 305-305.
  • "Účinnost polyhalitu ako zdroje síry u pšenice v Argentine", strany 371-372.
  • "Vplyv aplikície hnojiva Polysulphate na výnos, kvalitu a trvanlivosť papriky z provincie Hainan v Číne", strany 739-740.

Anglicky

Uvedenie polyhalitu do Brazílie: prvé krôčiky nového hnojiva
Anglicky

Použitie polyhalitu ako zdroje síry u repky a pšenice vo Francúzsku
Anglicky

Bioúčinosť aplikácie polyhalitu na výnos a kvalitu u kapusty a karfiolu
Anglicky

Účinky polyhalitu ako hnojiva na výnos a kvalitu u repky, horčice a sezamu
Anglicky
 | Čínsky

Aplikácia polyhalitu zvyšuje výnos a kvalitu čaja (Camillia sinensis) vo Vietname
Anglicky

Príjem živín a výnos po aplikácii hnojiva Polysulphate u rôznych plodín
Anglicky

Aplikácia polyhalitu zvyšuje výnos a kvalitu u kávy (Coffea robusta) vo Vietname
Anglicky

Agronomická účinnosť aplikácie polyhalitu na výnos a kvalitu podzemnice olejné vo Vietname
Anglicky

不同硫酸钾钙镁肥用量对油菜产量和经济效益的影响

Vplyv rôznych polysulfátových hnojív na úrodu a ekonomické aspekty: publikované v Hubei Agricultural Sciences 2019: 58 (6) 26-29

Čínsky


Vedecké prednášky

Multinutrient Management for Increased Yield and Quality on Barley in South of England
Presented at the 2019 IFS Agronomic Conference, Cambridge, UK (December 2019)
English

Polyhalite: a New Multi Nutrient Fertilizer with Sulphur, Potassium, Magnesium and Calcium - for Better Nitrogen use Efficiency
Presented at the 2019 IFS Agronomic Conference, Cambridge, UK (December 2019)
English

Evaluation of Sulfur Fertilizers in Corn Production
Presented at the 49th Annual North Central Industry-Extension Meeting, USA (November 2019)
English

Maize and Grass Integrated System Fertilized with Polyhalite and KCl
Presented at the 2019 ASA-CSSA-SSSA International Annual Meeting, San Antonio, Texas, USA (November 2019)
English

Efficiency of Polyhalite Fertilizer as Source of Sulfur for Sugarcane Ratoon
Presented at the XXXVII Congresso Brasileiro de Ciência do Solo, Brazil (June 2019)
English

Evaluation of Polyhalite as a Fertilizer Influencing Yield and Sanity in Potato Crop
Presented at the XXXVII Congresso Brasileiro de Ciência do Solo, Brazil (June 2019)
English

Selenium Uptake in Ryegrass with Applied Sulphur Fertilizers
Presented at the 2018 IFS Agronomic Conference, Cambridge, UK (December 2018)
English

Sodic Soils Reclamation with Polyhalite
Presented at the 2018 IFS Agronomic Conference, Cambridge, UK (December 2018)
English

Efficiency of Polyhalite as a Fertilizer for Banana in Brazil
Presented at the 21st World Congress of Soil Science, Rio de Janeiro, Brazil (August 2018)
English

Polysulphate – a New Multi Nutrient Fertilizer: with Sulphur, Potassium, Magnesium and Calcium - for Better Nitrogen Use Efficiency
Presented at the 20th Nitrogen Workshop, Rennes, France (July 2018)
English

Sulphur – an Essential Nutrient for Legumes
Presented at the 2017 IFS Agronomic Conference, Cambridge, UK (December 2017)
English

Polysulphate® - a Prolonged Release Sulphate Fertilizer
Presented at the 2017 IFS Agronomic Conference, Cambridge, UK (December 2017)
English

Residual Effect of Polyhalite Fertilizer for Maize Grown on Sandy Soil
Presented at the 2017 SSSA Annual Meeting, Tampa, USA (October 2017)
English

Effect of Polyhalite Application on the Yield, Quality and Shelf Life of Green Pepper in Hainan Province, China
Presented at the 18th International Plant Nutrition Colloquium (IPNC), Copenhagen, Denmark (August 2017)
English

Efficiency of Polyhalite as a Sulphur Source on Wheat in Argentina
Presented at the 18th International Plant Nutrition Colloquium (IPNC), Copenhagen, Denmark (August 2017)
English

Comparing Polyhalite and KCl in Alfalfa Fertilization
Presented at the 18th International Plant Nutrition Colloquium (IPNC), Copenhagen, Denmark (August 2017)
English

Evaluation of Polyhalite as a Fertilizer Influencing Yield and Health in Cabbage Crop
Presented at the XXXVI Congresso Brasileiro de Ciencia do Solo, Belém, Brasil (August 2017)
English | Portuguese

Dissolution Rate of Selected Sulphur Fertilizers; Understanding Selenate – Sulphate Competition
Presented at the Royal Society of Chemistry, London, UK (2016)
English

Movimentação de Cálcio e Magnésio no Perfil do Solo com uso de Polihalita na Adubação Potássica da Soja
Presented at FERTBIO, Goiâna, Brazil (October 2016)
English | Portuguese


Články

Polysulphate: A unique fertilizer for soybean
by Patricia Imas. Published in Fertilizer International, November/December 2020