Kalkulátor Polysulphate

Nižšie uvedená tabuľka vám pomôže pri rozhodovaní, koľko hnojivá potrebujete a koľko draslíka, horčíka a vápnika rastlinám aplikáciou polyhalitu dodáte

Plodina Riziko nedostatku Odporúčaná dávka (kg/ha) Ďalšie aplikované živiny (kg/ha) Poznámka
    SO3 S Polysulphate K2O K MgO Mg CaO Ca  
Obilniny vysoké 50 20 100 14 11.7 6 3.6 17 12.2

Aplikujte čoskoro z jari pred začiatkom predlžovacieho rastu.

  nízké 25 10 50 7.5 6.2 3 1.8 8.5 6.1
Olejniny vysoké 75 30 150 21 17.4 9 5.4 25.5 18.4

Aplikujte čoskoro z jari. Jarné plodiny môžu byť menej náchylné na nedostatky živín.

nízké 50 20 100 14 11.6 6 3.6 17 12.2
Hrach (suchá semená i čerstvé struky) 25 10 50 7.5 6.2 3 1.8 8.5 6.1

Aplikujte na pieskových, jemne či stredne zrnitých pôdach s nízkym obsahom organickej hmoty.

Růžičkový kel, kapusta, karfiol, brokolica 50 20 100 14 11.6 6 3.6 17 12.2

Aplikujte na pôdach s nízkym obsahom síry, napr. Na ľahkých pôdach po vlhkých zimách, kde sa dlhšiu dobu neaplikoval hnoj.

Krmoviny 40 16 80 11.2 9.3 4.8 2.9 13.6 9.8

Aplikujte na začiatku rastu pred každou sečou. Na stredne ťažkých/ťažkých pôdach nemusí byť nutná aplikácia pred prvou sečou.

 

* Vo všeobecnosti by sa hnojivo malo aplikovať v prípadoch, keď sa očakáva alebo už je viditeľný nejaký nedostatok. Možno to zistiť listovou analýzou, pozorovaním porastu či pri umiestnení na rizikové lokalite. Viac podrobností možno nájsť v oficiálnych odporúčaniach.