I dobytok vyžaduje síru

 


Krmoviny vyžadujú hnojivá s obsahom síranov rovnako ako poľné plodiny

Síra je životne dôležitou súčasťou zdravej diéty prežúvavcov. Hoci sa síra do pôdy vracia s hnojom alebo močovkou, často sú nevyhnutné aj ďalšie aplikácie.

Vo Veľkej Británii sa v súčasnosti iba okolo 10% porastov krmovín hnojí síranmi. Pritom nedostatok síry znižuje u krmovín výnosy a efektívne využitie dusíka, zvyšuje straty dusičnanov a znižuje obsah sacharidov a stráviteľnosť *. Najmä krmoviny pestované na siláž sú náchylné na nedostatok síry. 

Rovnako ako poľné plodiny aj krmoviny vyžadujú kvôli obsahu bielkovín vyváženú výživu dusíkom a sírou. Preto vedie nedostatok síry k zníženiu výnosov a zvýšenie obsahu nebielkovinového dusíka v siláži (viď graf).

PROSPEŠNÝ ÚČINOK HNOJENIA SÍROU NA OBSAH NEBEIELKOVINOVÉHO N U KRMOVINY
Zdroj: Baker AS et al. Sulphur Inst J. 9 (1), s. 14-16

 

Výskum siláže vykonávaný výskumným ústavom Iger v North Wyke (teraz súčasť inštitútu Rothamsted Research, UK) ukázal, že keď boli aplikované sírany, výnosy sušiny sa zvýšili o 35% pri troch zberoch na piesočnato-hlinitej pôde.** Straty nitrátov sa znížili o 82 % a obsah bielkovín a rozpustných sacharidov v siláži sa zvýšil o 25%, respektíve 30%.

Možno ešte dôležitejšia je skutočnosť, že aj mikroorganizmy prítomné v žalúdku prežúvavcov vyžadujú správne vyvážený pomer dusíka a síry. Pokiaľ je v krmovine nedostatok síry, tieto organizmy nie sú schopné plne využiť potenciálnu výživovú hodnotu krmiva. Znamená to, že skutočná stráviteľnosť (D-hodnota) krmivá sa znižuje a časť výživovej hodnoty sa úplne stráca (pozri grafy).

DENNÝ PRÍRASTOK ŽIVEJ VÁHY U JAHNIAT SA ZVYŠUJE S RASTÚCIM POMEROM N: S V KRMIVE
Zdroj: Rendig and Weir, J. Anim. Sci. 16(2)

DAILY LIVEWEIGHT GAIN OF LAMBS INCREASES AS FEED N:S RATIO IMPROVES

 

VHODNEJŠÍ POMER N: S ZVYŠUJE STRÁVITEĽNOSŤ (D-HODNOTA) KRMIVÁ U DOJNÍC
Zdroj: Bouchard and Conrad , J. Dairy Sci . 56


IMPROVED N:S RATIO INCREASES D-VALUE OF FEED FOR DAIRY COWS

Síra v hnoji

Maštaľný hnoj a močovka obsahujú značné množstvo síry, ak sa k rastlinám dostanú ako čerstvé. Pri skladovaní môže aktivitou anaeróbnych baktérií dochádzať k redukcii síranov na sulfidy a ich vytesneniu do organických zlúčenín. Rastliny ich síce nedokážu využiť, avšak v priebehu času postupne oxidujú späť na sírany.

Vzhľadom k tomu, že existujú len málo spoľahlivé údaje o skutočnej dostupnosti síry v skladovanom maštaľnom hnoji, je vhodnejšie považovať jej obsah skôr za príspevok k celkovým zásobám v pôde, než za dostatočný zdroj tejto živiny pre pestovanú plodinu.

 

*G Fisher, J Buss et al, 2011, Grassland Report, British Grassland Society, UK
**L Brown, D Scholefield, et al, 2000, The effect of sulphur application on the efficiency of nitrogen use in two contrasting grassland soils, Journal of Agricultural Science, sv. 135