Pôsobenie

 


Ako pôsobí hnojivo Polysulphate

Nezávislé pokusy s hnojivom Polysulphate preukázali, že je v dodávke hlavných živín, ktoré obsahuje, rovnako dobrý ako tie najlepšie hnojivá. Tiež sa veľmi dobre aplikuje rozmetačom pri šírke záberu 24m a viac.

Pokusy s hnojivom Polysulphate sa zameriavali na zistenie, ako sú rastline dostupné jeho hlavné zložky - síra , draslík a horčík. Pokusné rastliny sa pestovali v nádobách a dostali buď čistý síran draselný a síran horečnatý z bežných zdrojov alebo Polysulphate. 

Rastliny prijímali živiny z hnojiva Polysulphate rovnako dobre ak nie lepšie ako z bežných zdrojov používaných pri poľnohospodárskej produkcii. Výsledky potvrdili účinnosť hnojivá Polysulphate ako viaczložkového hnojiva. 

 

RELATÍVNY PRÍJEM ŽIVÍN Z HNOJIVÁ POLYSULPHATE V POROVNANÍ S OBDOBNÝM ÚČINKOM SPOLOČNÉHO ZDROJA ŽIVÍN A NEHNOJENEJ KONTROLY


RELATIVE NUTRIENT UPTAKE FROM POLYSULPHATE COMPARED WITH EQUIVALENT STANDARD NUTRIENT SOURCES AND UNFERTILIZED CONTROL

Tieto pokusy sa v uplynulých desiatich rokoch mnohokrát opakovali,  v nádobách aj priamo na poli. Vo všetkých prípadoch vykazoval Polysulphate rovnako dobré alebo dokonca lepšie výsledky ako najlepšie bežné alternatívy.

Poľné pokusy vykonávané vo Veľkej Británii tiež skúmali reakciu na síranové hnojivo u kapusty. Výsledky ukázali 40% zlepšenie výnosu pri aplikácii hnojiva Polysulphate. 

 

 

ZVÝŠENIE VÝNOSU PO APLIKÁCII HNOJIVÁ POLYSULPHATE U BIELEJ KAPUSTY
(pokus z roku 2009 na pôde s nedostatkom síry)
WHITE CABBAGE YIELD RESPONSE TO POLYSULPHATE

Takisto sa robili pokusy s rozložením. Polysulphate je suché, granulované hnojivo s veľkosťou častíc 2-4 mm, ktoré sa dodáva v prírodnej podobe. Pokusy vykonávané vo Francúzsku, Dánsku a Nemecku potvrdili výborné prekrytie pri šírke oblúku 32 metrov, s koeficientom variácie 4,3 a dobrý rozptyl až do 36m. 

 

ROZMETANIE HNOJIVA POLYSULPHATE
SPREADING STRAIGHT POLYSULPHATE

 

Independent research into the effect of Polhalite fertilizer

Nezávislý výskum

 

"Zjavné zlepšenie hodnôt draslíka ukazuje, že traviny prijali všetok aplikovaný draslík [z hnojiva Polysulphate ]. Významný účinok aplikovaných hnojív sme pozorovali tiež u horčíka. Oproti kontrole sa významne zvýšil aj obsah síry." Pokus s trávami v nádobách #1, Levington , 1999  

"Obsah draslíka v travine bol u neošetrenej kontroly významne vyšší. Bol zjavný účinok hnojiva Polysulphate , pričom v plnej dávke bol zhodný so štandardným hnojením. Polysulphate sa ukázal ako dobrý zdroj síry. "Pokus s trávami v nádobách # 2, Levington , 1999 

"Výsledky naznačujú, že hnojivo Polysulphate poskytuje síru v dostupnej podobe okamžite po aplikácii." Organický pokus HDRA , 2001 

"Výsledky ukazujú, že hnojivo Polysulphate poskytuje jarnému hrášku okamžite dostupný zdroj síry, pričom síru dodanú v elementárnej podobe ( 90% ) nebol jarný hrášok schopný v priebehu dvoch mesiacov po aplikácii do pôdy prijať." Pokus s jarným práškom v Rothamsted , 2001  

"Vizuálne vzhľad pri zbere bol hodnotený na 92 bodov pri variante s hnojivom Polysulphate oproti 72 bodom u kontrolnej varianty bez síry." Poľný pokus s kapustou, OAT , 2009