Polysulphate Premium

Ger exakt den näring din gröda behöver

Polysulphate: naturlig mineralgödsel

Naturlig, hållbar, pålitlig och organisk mineralgödsel

Vi är den första − och enda − tillverkaren i världen som utvinner polyhalit

ICL utvinner polyhalit från sin gruva i Storbritannien och levererar det till marknaden som mineralgödseln Polysulphate

Bättre grödor

Lätt tillgängligt svavel plus kalium, magnesium och kalcium för bättre grödor

Follow us!Ta emot vårt Polysulphate Missive

Vill du se till att du inte missar någonting om Polysulphate? Anmäl dig nu!


Polysulphate® är en löslig, lättabsorberad och kostnadseffektiv mineralgödsel som innehåller fyra viktiga näringsämnen:

  • svavel
  • kalium
  • magnesium
  • kalcium


Innovativt och mycket mångsidigt. Denna naturliga mineral som innehåller ett flertal näringsämnen, men har låg klorhalt, gör den säker att använda i växtodlingen. Använd den ensam eller i kombination med annan mineralgödsel.


Polysulphate® är ett varumärke som tillhör ICL Fertilizers. Polysulphate-emblemet är ett registrerat varumärke som tillhör ICL Fertilizers.