Cerințele de sulf ale animalelor

 


La fel ca terenurile arabile și pășunile au nevoie de îngrășăminte cu sulf

Acesta este esențial pentru asigurarea unei alimentații sănătoase a rumegătoarelor. Chiar și în cazul în care bălegarul și gunoiul de grajd se împrăștie pe teren, deseori sunt necesare aplicări suplimentare.

În Regatul Unit numai 10% din pășuni beneficiază de îngrășământ pe bază de sulfat. Însă o carență de sulf va reduce producția de iarbă și utilizarea eficientă a azotului. De asemenea, va crește pierderile de azot și va reduce conținutul de zahăr și digestibilitatea.* Iarba pentru siloz este deosebit de predispusă la deficiența de sulf.

La fel ca în cazul terenurilor arabile și fânul are nevoie de un echilibru între azot și sulf pentru conținutul său de proteine. Lipsa de sulf va duce la producții reduse și la niveluri crescute de azot neproteic în alimentație (vezi graficul).

EFECTUL BENEFIC AL FERTILIZĂRII CU SULF ASUPRA CONȚINUTULUI DE AZOT NEPROTEIC AL IERBII

Sursa: Baker A.S. et al. Sulphur Inst J. 9(1), 14-16

Cercetările privind furajele din silozuri efectuate de IGER la North Wyke (acum parte a Rothamsted Research, Regatul Unit) au arătat o creștere a randamentului de materie uscată cu 35% în fânul provenit din trei cosiri de pe un sol luto-nisipos, pe care s-a aplicat sulfat**. Pierderile de nitrat s-au redus cu până la 82%, iar conținutul de proteine reale și zaharuri solubile al produsului din siloz a crescut cu 25%, respectiv 30%.

Un element poate și mai important este că microflora din rumen are nevoie de echilibrul corect de azot și sulf. Dacă iarba nu conține suficient sulf  animalele nu vor putea beneficia de întregul potențial nutritiv al acesteia. Acest lucru înseamnă că digestibilitatea reală a hranei este redusă și se pierde o parte a valorii nutritive (vezi graficul).

CREȘTEREA ZILNICĂ ÎN GREUTATE A MIEILOR EVOLUEAZĂ PE MĂSURĂ CE RAPORTUL N/S SE ÎMBUNĂTĂȚEȘTE

Sursa: Rendig and Weir, J. Anim. Sci. 16(2)
DAILY LIVEWEIGHT GAIN OF LAMBS INCREASES AS FEED N:S RATIO IMPROVES

RAPORTUL ÎMBUNĂTĂȚIT N/S CREȘTE VALOAREA DE DIGESTIBILITATE A HRANEI PENTRU VACILE DE LAPTE

Sursa: Bouchard and Conrad, J. Dairy Sci. 56
IMPROVED N:S RATIO INCREASES D-VALUE OF FEED FOR DAIRY COWS

 Sulful din bălegar și gunoi de grajd

Bălegarul și gunoiul de grajd de la ferme conțin cantități semnificative de sulf. Utilizate în stare proaspătă, o cantitate mare din acest sulf este disponibilă pentru plante. Însă, în timpul depozitării, activitatea bacteriilor anaerobe poate reduce sulfatul la sulfură și îl poate combina în complexe organice. Acestea nu pot fi utilizate de plante, dar se oxidează treptat și se transformă înapoi în sulfat în timp.

Sunt disponibile puține date de încredere cu privire la disponibilitatea efectivă a sulfului în bălegarul depozitat, prin urmare este preferabil ca acesta să fie considerat mai degrabă o contribuție la rezervele globale ale solului decât un aport suficient de nutrienți pentru cultura existentă.

*G Fisher, J Buss et al, 2011, Grassland Report, British Grassland Society, UK
**L Brown, D Scholefield, et al, 2000, The effect of sulphur application on the efficiency of nitrogen use in two contrasting grassland soils, Journal of Agricultural Science, Vol 135