Een nieuwe meststof, 4 nutriënten


 


Neem contact met me op!

Heeft u vragen over Polysulphate®? Laat uw gegevens achter, en we nemen contact met u op!

Polysulphate is een nieuwe meststof beschikbaar in zijn natuurlijke staat, gewonnen in het Verenigd Koninkrijk.

Een uniek voordeel is zijn natuurlijke samenstelling uit 4 macronutriënten. Polysulphate is afkomstig van het polyhaliet-mineraal, meer dan 1000 meter onder de Noordzee aan de North Yorkshire kust in de UK. 260 miljoen jaar geleden afgezet, ligt het 150 -160 meter onder de kaliumlaag van de Cleveland Potash Boulby mijn.

De hoofd ader polyhaliet werd in september 2010 bereikt, de eerste monsters werden naar de oppervlakte gebracht. Geschat wordt dat er 1 miljard ton beschikbaar is van deze bron.

Polysulphate (de handelsnaam van polyhaliet) is zowel als granule als poeder verkrijgbaar. De 2-4 mm granule heeft uitstekende strooi eigenschappen en is een ideale meststof om naast stikstof te gebruiken.

Polysulphate bevat

  • 48% SO3als sulfaat
  • 14% K2O als kaliumsulfaat
  • 6% MgO als magnesiumsulfaat
  • 17% CaO als calciumsulfaat 

Voordelen van Polysulphate

Naast zwavel bestaat Polysulphate uit kalium (K2O), magnesium (MgO) and calcium (CaO).

Een groot voordeel van een bemesting met Polysulphate is dat in 1 strooibeurt zowel chloorarme kalium, magnesium, zwavel als plantbeschikbaar calcium wordt toegediend. Hiermee is Polysulphate een ideale kaliummeststof voor akkerbouwgewassen omdat naast kalium ook direct in de calcium- en magnesiumbehoefte wordt voorzien. Voor  o.a. koolgewassen wordt tevens de zwavelbehoefte gedekt.

Een zwavelgift voor de eerste snede grasland is positief voor de droge stof-, VEM- en DVE opbrengst. Dankzij Polysulphate gaat tevens het suikergehalte in het gras omhoog. Op graslandpercelen met klaver wordt door toediening van Polysulphate de calciumbehoefte gedekt welke belangrijk is voor de wortelknobbeltjes.

Polysulphate is tevens toegelaten voor de biologisch landbouw.