ICL PKpluS<sup>&reg;</sup>

Neem contact met me op!

Heeft u vragen over Polysulphate®? Laat uw gegevens achter, en we nemen contact met u op!

ICL PKpluS

ICL PKpluS® is een hele nieuwe generatie van PK (fosfaat en kalium) korrel- meststoffen die Polysulphate bevat. Deze meststoffen zijn evenwichtige formules van P en K nutriënten zonder stikstof (N), met secundaire elementen zoals zwavel (S), magnesium (Mg) en calcium (Ca).

Wij hebben de PKpluS formules ontwikkeld als antwoord op de stijgende vraag naar calcium en zwavel. Deze formules geven boeren de kans nieuwe strategiën toe te passen voor een evenwichtige bemesting. 

Een aanzienlijk deel van het K-gehalte is in sulfaatvorm (SO4). Door het lagere chloridegehalte kan PKpluS in vele gewassen worden toegepast.

PKpluS wordt geproduceerd in de ICL fabrieken in Amsterdam en Ludwigshafen (D).

De voordelen van PKpluS:

  • In 15 verschillende formules verkrijgbaar
  • In 1 strooibeurt worden 5 nutriënten toegediend: P, K, Mg, S en Ca.
  • Een andere bemestingsstrategie: in plaats van een NP-meststof met een aparte kaliumbemesting kan met PKpluS een PK-bemesting worden gegeven, terwijl de stikstof apart toegediend wordt. Hierdoor is men flexibel in de keuze van de stikstofmeststof.
  • PKpluS levert naast fosfaat en kalium ook calcium en zwavel, belangrijke elementen voor  N-bindende vlinderbloemigen (erwten, veldbonen, klaver etc.). Calcium is van belang in verband met de vorming van wortelknobbeltjes terwijl zwavel de stikstofbinding positief beïnvloed.
  • Levert plantbeschikbaar calcium, vooral belangrijk vanwege de tekorten op alle grondsoorten op veel percelen.
  • Waarborgt een continue levering van zwavel gedurende het groeiseizoen van het gewas. Daarmee wordt het risico van uitspoeling op zandgronden gereduceerd vooral na hevige neerslag.


PKpluS is in 15 verschillende formules verkrijgbaar:

  1. Hoog fosfaat: voor percelen met een (te) lage fosfaattoestand
  2. P en K in evenwicht: voor een gelijke hoeveelheid fosfaat en kalium als basisbemesting
  3. Hoog kalium: voor percelen met een hoge fosfaattoestand

De adviesgift dient gebaseerd te zijn op de voedingstoestand van de bodem, de behoefte van het gewas en de wettelijke bemestingsnormen. 

* Op verzoek kunnen ICL PKpluS Meststoffen geleverd worden met toegevoegde micronutriënten.