ICL PKpluS<sup>&reg;</sup>

ICL PKpluS

ICL PKpluS® je nová generace PK (fosforečno-draselných) granulovaných hnojiv s obsahem Polysulphatu. Tato hnojiva nabízí vyvážené formulace P a K bez obsahu dusíku (N), ale s řadou dalších prvků jako je síra (S), hořčík (Mg) a vápník (Ca).

Sortiment hnojiv ICL PKpluS jsme vyvinuli v reakci na rostoucí poptávku po Mg a Ca a zvyšujícím se povědomí o důležitosti S. Tyto produkty z naší rodiny hnojiv nabízejí zemědělcům příležitost uplatnit nové strategie zacílené na vyváženou výživu.

 

Značná část (20–35%) z obsaženého draslíku je ve formě síranu (SO4), což díky nižšímu obsahu chloridů umožňuje flexibilní použití na mnoho plodin.

Hnojivo ICL PKpluS se vyrábí ve výrobních závodech ICL v Amsterdamu v Nizozemí a v Ludwigshafenu v Německu.

Základní výhody hnojiv ICL PKpluS:

  • dostupné v mnoha různých formulacích
  • jedinou aplikací lze dodat P a K spolu se S, Mg a Ca
  • umožňuje oddělit aplikace P a K od dusíku, N lze teda aplikovat až po vyklíčení, když ho rostliny nejvíce potřebují, v té správné formě a při optimálních povětrnostních podmínkách, čímž se lze vyhnout předávkování a vyplavování. Používejte hnojivo ICL PKpluS pro lepší efektivitu využití N bez ztrát a zbytečných nákladů pro zemědělce i životní prostředí
  • aplikujte před setím jako základní vyváženou výživu na celý pěstební cyklus. PK hnojiva jsou rovněž komplexním zdrojem výživy pro luštěniny, které vážou vzdušný dusík (sója, hrách, vojtěška atd.), kde není hnojení dusíkem potřebné
  • zajišťuje stabilní a vyvážený obsah živin v půdě. Je ideální v případech, kdy se z pole odstraňuje sláma či posklizňové zbytky, nebo pokud je použití N v konkrétním místě legislativně omezeno
  • sekundární živiny (S, Ca a Mg) přítomné v ICL PKpluS snižují riziko nedostatků těchto prvků v půdě a pomáhají zajistit vyšší a kvalitnější výnosy

Hnojiva ICL PKpluS se dodávají v řadě různých formulací:

  1. Vysoký P: pro kvalitní zakořenění a/nebo aplikace do půd s nízkým obsahem P;
  2. Vyvážený P a K: pro vyváženou a účinnou dodávku a/nebo pro aplikace do půd s nízkým obsahem P a K;
  3. Vysoký K: pro zvláště kvalitní úrodu a/nebo aplikace do půd s nízkým obsahem K.

Doporučené dávkování vychází z požadavků plodin a složení půdy v daném místě.

* Na objednávku je možné vyrobit na míru hnojiva ICL PKpluS s přídavkem mikroživin