Nawożenie pszenicy i jęczmienia za pomocą Polysulphate

Nawożenie pszenicy i jęczmienia za pomocą Polysulphate

Główne cechy Polysulphate

 • Doskonały nawóz siarczanowy o zawartości 48% SO3 oraz potasu (14% K2O), magnezu (6% MgO) i wapnia (17% CaO), wszystkie w formie siarczanów.
 • Obniżone ryzyko utraty siarczanów w wyniku wymywania na początku sezonu z uwagi na wydłużone uwalnianie składników.
 • W pełni rozpuszczalny, ze wszystkimi składnikami dostępnymi dla rośliny podczas okresu wegetacji.
 • Doskonałe właściwości ułatwiające rozrzut; równomierny i dokładny rozrzut o szerokości do 36 m w polu.
 • Niska zawartość chlorków, bardzo niski mwskaźnik zasolenia, obojętne pH, brak efektu wapnowania.
  Naturalnie wydobywany minerał (polihalit) zatwierdzony do użytku w rolnictwie ekologicznym.
 • Wyprodukowany w Wielkiej Brytanii nawóz o niskiej emisji dwutlenku węgla.

Funkcje S, K, Mg i Ca w uprawach zbóż

 • Siarka jest zasadniczym składnikiem białek: jest potrzebna do syntezy trzech aminokwasów, które tworzą białka właściwe.
 • Potas wpływa na ilość i jakość plonów,transport cukrów, regulację zamykania iotwierania aparatów szparkowych i jestkofaktorem wielu enzymów. Obniża podatność rośliny na choroby i na oddziaływanie suszy oraz jest niezbędny do efektywnego wykorzystania azotu.
 • Magnez jest kluczowy dla procesu fotosyntezy jako centralna część chlorofilu i jest niezbędny do wypełniania ziaren.
 • Wapń przyczynia się do mocnych i zdrowych upraw. Jest głównym budulcem ścian komórkowych

Główne dawki siarki - zalecenia

Dawka azotu

Zalecane dawki siarki

kg N/ha kg SO3/ha kg S/ha
100 25 10
150 38 15
200 50 20
250 63 25


Pobór (usunięcie) składników przez ozimą i jarą pszenicę i jęczmień

Składnik

Pobór (kg/t)

Pobór (kg/ha)

 

Pszenica i jęczmień

Zboża ozime

Zboża jare

 

Ziarno

Słoma

ziarn

8 t/ha

słoma

4 t/ha

Razem

ziarno

6 t/ha

słoma

3 t/ha
Razem

Ozime

Jare

K2O 5.6 9.5 12.5 45 38 83 34 38 72
K 4.6 7.9 10.4 37 32 69 28 32 60
MgO 2.0 1.2 1.3 16 5 21 12 4 16
Mg 1.2 0.7 0.8 10 3 13 8 2 10
CaO 0.6 1.9 1.9 5 8 13 4 6 10
Ca 0.4 1.4 1.4 4 6 10 3 4 7

Źródła: UK Fertilizer Manual, PDA and UNIFA

Praktyczne zalecenia dotyczące nawożenia zbóż Polysulphate

 •  Jedno zastosowanie  Polysulphate zaspokaja całkowite zapotrzebowanie zbóż napokrywa.

 

 

 • Polysulphate może być stosowany samodzielnie lub wymieszany z innymi składnikami jako część indywidualnie dobranego programu nawożenia.

 • Siarka jest potrzebna do zrównoważenia podanego azotu, tak by mogły powstać kompletne białka. Zawartość białka jest ważnym aspektem jakości ziarna.

 • 100 kg Polysulphate jest zazwyczaj wystarczającą dawką dla zbóż, całkowicie pokrywając zapotrzebowanie na siarkę i wapń oraz na większą część usuniętego wraz z ziarnem potażu i magnezu.

 • Należy zadbać o uzupełnienie potasu gdy z pola zabieramy słomę

 • Stosować Polysulphate wczesną wiosną, w momencie rozpoczęcia wzrostu zbóż ozimych

 

 • zazwyczaj we wczesnej fazie krzewienia.Dla zbóż jarych należy zastosować nawóz Polysulphate podczas siewu

 

 

 

 

 

 

Składniki dostarczone uprawie zbóż z Polysulphate przy zalecanej dawce (100 kg/ha) przy plonie ziarna 6-8 t/ha

Nutrients supplied by Polysulphate at the recommended dose (100 kg/ha) to cereal crops at 6-8 t/ha grain yield


Oczekiwane korzyści

 • wyższe plony

   

 • lepsza jakość białek ziarna

   

 • ulepszone właściwości dotyczące wypiekania, produkcji słodu i jakości paszy

   

 • zwiększona efektywność wykorzystania azotu

 

Nawożenie pszenicy i jęczmienia za pomocą Polysulphate