ICL PKpluS™

ICL PKpluS™

ICL PKpluS™ jest nową generacją granulowanych nawozów PK (fosfor i potas) zawierających Polysulphate.
Nawozy te są w postaci zrównoważonych składów P i K bez azotu (N), ale z szerokim wachlarzem drugorzędnych składników, takich jak siarka (S), magnez (Mg) i wapń (Ca).

Opracowaliśmy cały zestaw składów PKpluS w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na Mg i Ca oraz rosnącą świadomość jak ważnym elementem jest siarka. Te produkty w naszej rodzinie nawozów dają rolnikom możliwość zaadaptowania nowych strategii by osiągnąć zrównoważone nawożenie.

Znaczna część potasu występuje tu w formie siarczanu (SO4): 20-35%, co pozwala na elastyczne zastosowanie w wielu uprawach poprzez obniżenie udziału chlorków.

PKpluS jest produkowany przez zakład ICL w Amsterdamie, w Holandii oraz w Ludwigshafen w Niemczech.

Do głównych zalet PKpluS należą:

  • dostępny w wielu składach
  • zapewnia zastosowania P i K, wraz z S, Mg i Ca w jednorazowej dawce
  • pozwala oddzielić P i K od zastosowania N, w związku z czym azot może być zastosowany po kiełkowaniu we właściwym czasie dla danej uprawy, we właściwej postaci i we właściwych warunkach pogodowych, unikając przedawkowania lub wymywania azotu. Stosuj nawóz PKpluS dla bardziej efektywnego wykorzystania azotu bez marnowania i niepotrzebnych kosztów działalności rolniczej oraz szkód dla środowiska
  • stosować przed sadzeniem by zapewnić podstawowy, zrównoważony dostęp do składników przez cały cykl wzrostu uprawy. Dodatkowo nawozy PK dostarczają niezbędne składniki roślinom strączkowym wiążącym azot (soja, groch, lucerna, etc.), gdzie niepotrzebne jest nawożenie azotem
  • buduje stabilny i zrównoważony poziom składników w glebie. Jest idealnym rozwiązaniem gdy słoma lub resztki pożniwne są usuwane lub tam gdzie azot jest ograniczony przez restrykcje w strefach narażonych na skażenie azotem
  • drugorzędne składniki  (S, Ca i Mg) obecne w PKpluS obniżają ryzyko niedoboru w glebie tych kluczowych drugorzędne składniki i pomagają zapewnić wyższe plonyo wysokiej jakości.

Zestaw składów PKpluS jest dostępny w różnych wariantach

  1. Wysoki P: dla najlepszego ukorzenienia roślin i/lub do zastosowania na glebach oniskiej zawartości P;
  2. Zrównoważone P i K: dla zrównoważonego i skutecznego aopatrzenia w te składniki i/lub do zastosowania w glebach o niskiej zawartośc P i K;
  3. Wysoki poziom K: dla dodatkowej jakości upraw i/lub do zastosowania w glebach o niskiej zawartości K.

Zalecane dawki nawożenia są oparte na potrzebach pokarmowych  uprawy oraz na zawartości tych składników w glebie

* Na życzenie produkujemy  składy nawozów PKpluS z dodatkiem mikroelementów, dostosowane do potrzeb klienta.